Anbudsstöd

Myndigheter i Sverige upphandlar varor och tjänster till mycket stora värden. Grunden för att vinna ett avtal mot offentlig sektor är ett korrekt utformat anbud. Sylog Systems har tagit fram en metod för att göra en bedömning av anbudsinfordran och för att stötta anbudsgivaren med utformningen av anbudet.

Genom att anlita oss så ökar ni era chanser att lyckas med era affärer!

© Copyright Sylog Systems