Systems engineering

Från behov till realisering med bibehållen kompassriktning, ramverk enligt ISO 15288.

Exempel på arbete:

  • Kravnedbrytning
  • Systemdefiniering
  • Specificering
  • Systemintegration
© Copyright Sylog Systems