Utbildning

Uppgiften kräver att arbetslaget har vissa kompetenser, att göra analysen vad som krävs minus vad vi kan idag och omsätta det till vilken utbildning vi behöver och hur den kan se ut är ett konststycke som får oss att skaffa rätt kompetenser i tillräcklig mängd.

Den enskilde individens egna drivkraft att fylla sina luckor av reell kompetens för uppgiften är den starkaste kraften för inlärning.

Att få sina medarbetare delaktiga i vilka utbildningsbehov som finns och utforma utbildningen så att den enskilde kan ta ansvar för sitt lärande blir nyckeln till en robust organisation.

Den röda tråden med tydliga syften och att kunna sätta delmoment i ett sammanhang/återkoppling mot uppgiften är också viktigt för att få effekt med sin utbildning.

Vi hjälper dig med:

  • Analys av utbildningsbehov
  • Planering av utbildningsinsatser
  • Tillverkning av utbildningsunderlag
  • Utbildningskoncept helhetslösningar
© Copyright Sylog Systems