Träning

”Aktivitet som syftar till att bli bättre på något”

Precis som med fysisk träning behöver all träning anpassas för åstadkomma förbättringar eller vidmakthållande.

Vi hjälper dig med ledningsträning​:

  • Tabletop scenarioträning i kontorsmiljö
  • Muntlig scenarioträning i insatsmiljö
  • Kaderövningar
  • LIVEX fullskaleövningar i konstruerad eller verklig miljö
© Copyright Sylog Systems