ILS

Integrated Logistcs Support – Integrerat logistikstöd, ramverk för underhåll av ett robust system till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Vi arbetar med alla delar inom ILS, från erfaren ledning av hela processen till framtagning av dokument och beredningar.

Exempel på leveranser:

  • Underhållsberedning
  • Reservdelsberedning
  • Teknisk order Underhållsföreskrift (TO UF)
  • Materielvårdsscheman
  • Utbildningsplaner
© Copyright Sylog Systems