ILS/IPS

Integrated Logistcs Support och Integrated Product Support, ramverk för underhåll av ett robust system till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Vi arbetar med alla delar inom ILS/IPS, från erfaren ledning av hela processen till framtagning av dokument och beredningar.

Exempel på leveranser:

  • Underhållsberedning
  • Reservdelsberedning
  • Teknisk order Underhållsföreskrift (TO UF)
  • Materielvårdsscheman
  • Utbildningsplaner
© Copyright Sylog Systems