Uppföljning

Uppföljning och handledning

”alla är fotbollsproffs från läktaren”

Ja så är det! När man står lite utanför och inte sugs in i ansvaret och insatsen/uppdraget kan man se lösningar och metoder som den som är ansatt inte ser. Att systematisera detta både under övning och träning som i insats ger en markant snabbare utvecklingskurva. 

Förhandledning

Bollplank i planering stöd med planeringsverktyg

Genomförandehandledning

Observera och dokumentera för att vid lämpliga tillfällen ge möjlighet till rådgivning och reflektion.

Efterhandledning

När mognaden är rätt delgivning av observationer och reflektioner med fokus mot nästa insats/övning.

© Copyright Sylog Systems