Utveckling av robusta Ledningssystem

För att leda en verksamhet krävs ett väl avvägt tekniskt system för ledning. Detta benämns ofta som Ledningssystem eller Ledningsstödsystem på den militära arenan. Vi har mycket lång erfarenhet av utveckling, drift och användning av Försvarsmaktens olika tekniska system för ledning. Vi har erfarenhet från Försvarsmaktens samtliga arenor samt på alla nivåer.

Försvarsmaktens utveckling av Tekniska system för Ledning har pågått länge och vi tar med oss den erfarenheten in i totalförsvaret utveckling.

© Copyright Sylog Systems