Utveckling av robusta tekniska system

Robusta tekniska system ska inte vara komplicerade, men de kan vara komplicerade att utveckla. Vi kombinerar verktyg från vår verktygslåda med erfarenhet och miljökunskap för att utveckla det komplicerade utan att det blir komplicerat för dig som kund.

Vi har djup domänkunskap inom:

  • Säkra informationssystem för ledning
  • Säkra kommunikationssystem
  • Sensor och vapensystem
  • Stridsfordons och fordonssystem
© Copyright Sylog Systems