Ledning och Ledarskap i kris

Ledningsmetoderna är maskineriet och ledarskapet smörjmedlet som får maskineriet att snurra, förhoppningsvis utan gnissel!

Att leda en verksamhet eller en insats krävs både ledarskap och ledning. Ledning handlar om vad som behöver göras och hur insatser inriktas och samordnas. 

Ledarskap handlar om hur du skapar motivation och förtroende och bibehåller en balans mellan individer, grupper och uppgiften!

© Copyright Sylog Systems