Ramavtal tecknat

Sylog Systems har tecknat ett viktigt ramavtal inom strategisk rådgivning mot en Svensk myndighet. Ramavtalet är två årigt med optioner på ytterligare två år.