Sylog tecknar centralt ramavtal med FMV

Sylog har vunnit ett viktigt ramavtal för konsulttjänster mot Försvarets Materielverk inom området ILS (Integrated Logistcs Support – Integrerat logistikstöd). Avtalet inklusive optioner sträcker sig över sju år, även Försvarsmakten kan använda avtalet.

 

https://news.cision.com/se/sylog/r/sylog-har-tilldelats-ramavtal-med-forsvarets-materielverk,c3233057